24.09.2017 

Opłacanie przez przedsiębiorcę wyższych składek emerytalno-rentowych.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są do opłacania za siebie do ZUS składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Podstawę wymiaru składek ubezpieczeniowych stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż określone minimum. Przedsiębiorca może natomiast zwiększyć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, jak i ubezpieczenie zdrowotne. Nie musi jednak tego robić jednocześnie. Zwiększenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne  powoduje pewne skutki:

1. Zwiększenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne spowoduje równoczesne podwyższenie podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy.

2. Przedsiębiorca będzie zobowiązany do comiesięcznego przekazywania do ZUS dokumentów rozliczeniowych.

3. Przedsiębiorca traci możliwość proporcjonalnego zmniejszenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, w miesiącu, za który został wypłacony zasiłek, stosownie do dni choroby.  Prawo takie przysługuje tylko, gdy do wymiaru składek została zadeklarowana najniższa, obowiązująca wysokość podstawy. (wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 17 lutego 2017r., sygn. akt III AUa 1441/15).  


08.05.2017

Zmiana w płaceniu składek ZUS od nowego roku. 

Od 1 stycznia 2018 r. wchodzą nowe zasady opłacanie składek do ZUS-u. Obecnie przedsiębiorca musi płacić składki na trzy, a w niektórych przypadkach na cztery odrębne konta. Od 1 stycznia płatnik składek będzie dokonywał płatności wszystkich składek na jeden indywidualny numer rachunku bankowego. Jeszcze w tym roku ZUS będzie informował przedsiębiorców o indywidualnym rachunku bankowym, na który należy dokonywać wpłat składek od nowego roku.


12.02.2017 

Kupno oprogramowania na terenie Unii Europejskiej

Kupując oprogramowania na potrzeby prowadzonej działalności od firm mających swoją siedzibę na terenie Unii Europejskiej, należy pamiętać o kilku rzeczach. Przed dokonaniem zakupu należy zarejestrować się jako podatnik VAT UE (druk VAT-R), nawet wtedy gdy się jest podatnikiem zwolnionym ( druk VAT-R, część C, pkt 60). Następnie naliczyć VAT od zakupionego produktu (naliczony i należny) i wykazać w deklaracji VAT-7, czynny podatnik VAT. Natomiast podatnik zwolniony składa deklarację VAT-9M i wpłaca podatek należny do Urzędu Skarbowego.


27.01.2017

Koszt podróży służbowych

Często przedsiębiorcy zastanawiają się, czy w koszty prowadzonej działalności mogą zaliczyć koszty podróży służbowych. Ministerstwo Finansów na swojej stronie opublikowało wyjaśnienie tego zagadnienia. Szczegóły na stronie sip.mf.gov.pl numer dokumentu 120453/K.


14.01.2017

Fakturowanie online

Zaczynamy wprowadzać fakturowanie online.
Nie potrzebujesz specjalnie kupować programu do wystawiania faktur i paragonów. 
Nasze biuro może bezpłatnie udostępniać aplikację wszystkim naszym klientom.
System został tak zintegrowany z programami księgowymi, dzięki czemu dokumenty handlowe mogą od razu trafić w postaci elektronicznej do biura rachunkowego.
Poprzez nasze biuro praca z programem możliwa jest z dowolnego miejsca – wystarczy dostęp do internetu.

Zapraszamy

ul. Gimnazjalna 15a/2
55-011 Siechnice


tel. 663-158-157


br.beatagawron@gmail.com


NIP: 912-157-89-78